Billedkunst ideer teoribog teori

BILLEDKUNST - ET FAG I SKOLEN

Hensigten med BILLEDKUNST – ET FAG I SKOLEN er at inspirere studerende, lærere og pædagoger i skolen til at skabe de bedste betingelser for faget billedkunst, så eleverne oplever glæde og nysgerrighed ved at udtrykke sig visuelt og eksperimenterende gennem billedsprog og billedarbejde.

I bogen er der taget udgangspunkt i fagets formål og i den fagdidaktik, som er vigtig for billedkunstfaget, og forfatterne behandler emner som visuel kultur, multimodalitet, kreativitet, innovation, æstetik og bæredygtighed.

BILLEDKUNST – ET FAG I SKOLEN rummer en lang række eksempler – beskrevet i tekst og billeder – på konkrete undervisningsforløb, der kommer rundt om fagets mange discipliner, og hvor der eksperimenteres med både det plane, det rumlige og det digitale billedarbejde. Der er desuden forslag til, hvordan man skaber et visuelt, sanseligt og levende værkstedsmiljø, som kan være med til at fremme elevernes læring. Endelig beskriver forfatterne, hvordan uderummet og kunstmuseet kan bruges som læringsrum.

"Billedkunst - Et fag i skolen" er skrevet af Rachel Zachariassen og
Elin Østergaard 2019 af Hans Reitzels Forlag

Figurer i bogen

Læseprøve

Bogen kan bestilles ved Hans Reitzel

Anmeldelser
Lektørudtalelse

Håndværk og design ideer litteratur teori

HÅNDVÆRK & DESIGN - ET FAG I SKOLEN

Håndværk og design - et fag i skolen er en bog, som henvender sig til studerende, lærere og pædagoger.

Teori og praksis har en central placering i bogen, og der er lagt vægt på fagets formål og den fagdidaktik, som er vigtig i faget. Bogen rummer et væld af billeder og ideer, som kan give inspiration til, hvordan læringsrum til håndværk kan etableres og indrettes, og den indeholder desuden et alsidigt udvalg af læringsforløb.

Bogens forfattere har en stor interesse i fagets praktiske håndværksorienterede fagdidaktik og en fascination af det traditionsbundne håndværk i kombination med den nytænkende, innovative, entreprenante og designorienterede praksis, der vægtes netop nu. Denne fascination håber de at give videre til bogens læsere.

"Håndværk & Design - Et fag i skolen" er skrevet af Rachel Zachariassen og
Ove Eskildsen 2016 af Hans Reitzels Forlag

Undervisningsmateriale til bogen

Bogen kan bestilles ved Hans Reitzel

Anmeldelser
Lektørudtalelse
Anmedelse folkeskolen.dk

Håndværk og design ideer

HÅNDVÆRK & DESIGN

”Håndværk & Design” er en idébog til lærere, pædagoger og andre kreative sjæle. Bogen kan med fordel bruges som inspiration til undervisning i folkeskolens nye fag, Håndværk & Design.

I Håndværk & Design er der fokus på processen fra idé til det færdige produkt, samt på hvordan man med nye ideer kan skabe et kreativt og inspirerende værkstedsmiljø, hvor mange forskellige sanser og materialer er i spil.

Håndværk & Design giver på en visuel måde inspiration til at eksperimentere samt tænke nye tanker og måder at anvende materialer på. Genbrugsmaterialer indgår som et bærende element, hvor materialet tages ud af dets oprindelige form, funktion og fortælling, for at genopstå i et nyt design.

"Håndværk & Design" er skrevet af Rachel Zachariassen og
Karin Munch 2014 af Gyldendal

Bogen kan bestilles ved Gyldendal

EKSPERIMENTERENDE BILLEDER

"Eksperimenterende Billeder" er en idébog til lærere, pædagoger og andre kreative sjæle. Bogen giver eksempler på et visuelt værksted, der med et åbent og inspirerende miljø sætter tanker og eksperimenter igang. Med udgangspunkt i billedkunstfagets mange lag, hverdagens genstande og den visuelle kultur udforskes, eksperimenteres og inspireres der til at omsætte indtryk til udtryk.

Bogen kan bestilles ved gyldendal

Anmeldelser
Idéer til eksperimenteren
Lektørudtalelse
Anmeldelse i Billedpædagogisk Tidsskrift
Anmeldelse i Uddannelsesbladet 2014