foregragFOREDRAG OG OPLÆG

“Alle kan udfordre deres kreative og innovative evner”

Hør Rachel give sit bud på, hvordan du som lærer eller pædagog kan skabe rammerne for en kreativ, innovativ og entreprenant undervisning i faget Håndværk & Design. Hun giver konkrete eksempler fra egen praksis, om hvordan hun skaber et fleksibelt og kreativt værkstedsmiljø, hvor mange forskellige materialer kan kombineres og sammensættes på nye spændende måder. I Rachels øjne handler det om at få skabt et sanseligt og levende miljø omkring lærerprocesser i skolen.

Læringsmål i undervisningen
Fælles Mål (FFM) er redskabet til den daglige planlægning, gennemførelse og evaluering af din undervisning. FFM er rammen for det didaktiske design og planlægningen af læringsprocesserne for hele klassen og for den enkelte elev. Rachel kommer i sit oplæg ind på, hvordan du bruger Fælles Mål i dit eget arbejde med håndværk og design. Vi vil se på eksemplariske forløb og konkrete redskaber til hvordan der kan arbejdes med læringsmål i undervisningen.

En læring for livet
Hvordan vækker du elevernes fantasi og nysgerrighed? Hvordan kan du bidrage til, at eleverne får en mere kreativ og innovativ tilgang til de opgaver, de møder nu og fremover i livet? Du vil få ideer til, hvordan du ser muligheder i de ting, du omgiver dig med i den materielle kultur. At udfordre din egen kreativitet og lære at se nye muligheder i ting, vil hjælpe dig til at udfordre eleverne på deres kreativitet. Eleverne får en læring for livet med sig. De får kompetencer, som er uundværlige i en tid, hvor virksomheder i stigende grad efterspørger medarbejdere, der er omstillingsparate, innovative og tør være nytænkende.

Foredrag eller oplæg kan tilrettelægges efter formålet. Rachel Zachariassen lægger op til dynamik og dialog. Der kan foruden oplægget planlægges en workshop hvor der lægges op til praktisk arbejde i værkstedet eller en workshop i hvordan du som lærer planlægger læringsforløb og laver årsplaner med udgangspunkt i læringsmål.