indretning

Workshop: De fysiske rammer til håndværk og design

De fysiske rammer har stor betydning for arbejdet med faget. Bliv inspireret til ombygning og indretning. Workshoppen kan foregå på egen skole.

Med udgangspunkt i Fagets Formål ses på hvordan faglokalerne kan indrettes, og hvordan man hensigtsmæssigt kommer omkring nogle af de lokalemæssige udfordringer, som mange støder på.
Workshoppen veksler mellem teoretiske oplæg med afsæt i erfaring og forskning på området, og jeres eget arbejder med udvikling af de fysiske rammer.
Rachel lægger stor vægt på at de personer, der skal bruge rummene er med i processen med etableringen af værkstedet. Det kan derfor være en fordel, hvis de der skal involveres i processen er med denne dag. Fx Håndværk og designlærerne, pædagoger, ledelsen, pedeller m.m.
Der gives i workshoppen også inspiration til hvordan elever kan inddrages i processen.

I skal I Jeres team udarbejde forskellige muligheder til plantegninger af jeres nye værksted samt et “moodboard”. Et moodboard er et praktisk redskab til at samle inspiration. Det kan være udklip, billeder eller tekst fra nettet, stumper af tekstiler eller andre materialer, farveprøver m.m. Moodboards og visionsboards er en god måde at holde styr på alt det, I tænker kan passe ind i jeres værksted og vise på en visuel måde, hvilke ideer og tanker I har. I skal medbringe plantegning over jeres lokaler samt billeder af hvordan det ser ud nu.

Rachel vil appellere til at I får skabt et innovativt og sanseligt værkstedsmiljø, der lever op til de lærerprocesser der skal ske i det nye fag. I stedet for kun at tænke i rationel standardindretning med ryddede lokaler og aflåste skabe, hvor det personlige og individuelle søges reduceret til et minimum, gives i denne workshop rig inspiration til at gå en anden vej. En vej, hvor sanselighed, originalitet og nybrud i vores omgivelser kan være med til at fremme det innovative og bremse det konventionelle.

Efter workshoppen er det muligt at bestille yderligere vejledning, hvor Rachel Zachariassen kommer og i samarbejde med håndværkere og Jer planlægger hvad der konkret skal ske. Derefter går I praktisk til værks og I har mulighed for, at få hjælp hele vejen. Fra ideerne til I står med det færdige værksted.

For yderligere oplysninger om workshoppen kontakt Rachel: mobil: 61 75 46 36