MestringPÆDAGOGISK PROFIL

“Mestringsstilladset er et billede på den kreative og innovative proces og dens mange facetter. Ikke alle elementer indgår nødvendigvis i processen”.

– Vi starter ved fundamentet, hvor den enkeltes forudsætninger, viden og kendskab til redskaber og materialer ligger. På vej op i stilladset møder vi udfordringer og benspænd. Hvilke ting fungerer? Hvilke gør ikke? Det er ikke en lineær proces, men der kan kravles op og ned ad stilladset og gennem arbejdet i de forskellige faser kommer vi frem til det endelige produkt. Nogle personer har brug for et stort stillads for at nå frem til produktet, andre har ikke. Måske er stilladset på et tidspunkt ustabilt – måske vakler det lidt i en periode, og så må der rettes op – nye ideer og tanker må sættes ind for at stabilisere stilladset. Murstenene bliver bygget oven på hinanden med de erfaringer og tanker, man gør sig.

Flere af Rachels kurser og workshops er bygget op omkring “mestringsstilladset”. Modellen er udviklet af Rachel Zachariassen og Karin Munch, og beskrives i bogen “Håndværk & Design”. Læs mere om bogen her . “Mestringsstilladset” er en praktisk og let anvendelig model. Den udgør rammerne for den kreative proces, den enkelte deltager gennemgår i Rachels kurser og workshops.